Blog

W dniach 25-26 maja 2013 roku odbyło się coroczne szkolenie adwokatów i aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku–Białej. Od siedmiu lat szkolenie odbywa się w Ośrodku Konferencyjno – Wypoczynkowym „Kocierz", położonym w Beskidzie Małym, na Przełęczy Kocierskiej (750 m n.p.m.). Wykładowcą z prawa karnego był prof. Zbigniew Ćwiąkalski – Minister Sprawiedliwości w latach 2007-2009, który omówił projekt zmian części ogólnej Kodeksu karnego.

Ze szczegółami zmian można się zapoznać na stronie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (bip.ms.gov.pl). Tam też zainteresowane osoby mogą wnosić uwagi do projektu. Do publicznej debaty nad prawem karnym zachęca Przewodniczący Komisji prof. dr hab. Andrzej Zoll na stronie Komisji. Projekt ustawy z dnia 04 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny znajduje się na stronie Komisji. Ciekawostką było zwrócenie uwagi przez wykładowcę, iż od chwili wejścia w życie z dniem 1 września 1998 roku, obecnie obowiązującego Kodeksu karnego, było uchwalonych 60 zmian.

          Z zakresu procedury cywilnej wykładowcą był sędzia dr Krystian Markiewicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który przedstawił najistotniejsze zagadnienia proceduralne oraz zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Dr Krystian Markiewicz jest członkiem Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości i Redaktorem Naczelnym Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia". Obecnie cały czas trwają prace nad nowym Kodeksem cywilnym i Kodeksem postępowania cywilnego. W dyskusji kontrowersje uczestników wzbudził art. 207 § 2 i § 7 k.p.c., w szczególności utrudnienia i ograniczenia procesowe dla pełnomocników i stron postępowań w sprawach rozwodowych.