Adwokat Oświęcim - Dariusz Kiełbasa

+48 602 113 653 | Tel/fax: +48 33 844 59 59 | Kancelaria Oświęcim | Bielsko-Biała

  • Prawo cywilne

  • Obsługa prawna firm

  • Prawo ubezpieczeń społecznych

  • Prawo pracy

  • Prawo medyczne

  • Prawo karne

  • Umowy i pisma procesowe

  • Prawo spadkowe

  • Prawo rodzinne i opiekuńcze

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dariusz Kiełbasa

adwokatura logoSzanowni Państwo !         

           Witamy na stronie informacyjnej Kancelarii Adwokackiej prowadzonej przez Adwokata Dariusza Kiełbasę. Prowadzi on indywidualną praktykę adwokacką od 2007 r. na podstawie wpisu na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Bielsku Białej pod nr 131. Ponadto od 1998 roku jest wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KtB - 387.

          Kancelaria Adwokacka Dariusza Kiełbasy zapewnia wysoki standard kompleksowej obsługi prawnej w dziedzinach prawa dotyczących obsługi prawnej przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Współpracujemy ze specjalistami, w tym biegłymi sądowymi do spraw wyceny nieruchomości, geodezji, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej oraz wypadków drogowych.

          Adwokat Dariusz Kiełbasa ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 1989 roku. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej został mianowany asesorem Prokuratury Rejonowej w Bielsku Białej. W 1993 roku Prokurator Generalny powołał go na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wadowicach, a w lipcu 1995 roku na stanowisko prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku Białej. W trakcie pracy na stanowisku prokuratora pełnił funkcję konsultanta do spraw wypadków przy pracy na obszarze działania Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku Białej. Prowadził szereg skomplikowanych śledztw, w tym w sprawach wypadków drogowych, błędów w sztuce lekarskiej, przestęptw gospodarczych i kryminalnych. Jako prokurator Prokuratury Wojewódzkiej, w ramach nadzoru instancyjnego nadzorował pracę podległych mu prokuratorów. Uczestniczył w szeregu szkoleń i seminariów o zasięgu ogólnokrajowym, organizowanych przez Instytut Ekstpertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, m.in. w zakresie „Problematyki prawnej i technicznej wypadków drogowych” oraz „Ekspertyzy psychologicznej dla potrzeb procesu karnego”. Był wyznaczony przez Prokuratura Wojewódzkiego w Bielsku Białej do stałej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie prawa europejskiego. Z tego tytułu uczestniczył w seminariach dotyczących prawa Unii Europejskiej, a także w pracach na temat skutków integracji z Unią Europejską dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. W ramach zwiększenia zakresu usług, ukończył również Studia Podyplomowe „Prawo Medyczne i Bioetyka”, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Karnego, w ramach działającego w Katedrze Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego.

 

Kancelaria Oświęcim,Rynek Główny 15

Kancelaria Bielsko-Biała, ul. Zapora 17/13

Aktualności

Rozwód bez udziału pozwanego 07-12-16 Często zdarza się, że małżonkowie nie mieszkają razem od dłuższego czasu i żyją w faktycznej separacji.  Nie wiadomo również gdzie  mieszka drugi małżonek. Co w takiej sytuacji może zrobić małżonek, który chce wnieść  pozew o rozwód?  Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują rozwiązanie takiego problemu. Zgodnie z art. 144 k.p.c., Przewodniczący ustanawia kuratora dla nieznanego z mi...

Więcej informacji

Zatrzymanie prawa jazdy osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, będącej w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 18-03-16 Zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego, która weszła w życie 18 maja 2015 r. zmieniono między innymi przepis art. 42 § 2 oraz dodano art. 43 a § 2. Przepisy te wprowadzają surowszą odpowiedzialność dla osób, które prowadziły pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości. I tak, w myśl art. 42 § 2 k.k. sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazd&oacu...

Więcej informacji

Z ZUS można wygrać 28-04-15           W kolejnej sprawie, w której reprezentowałem ubezpieczonego  przeciwko ZUS, Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt VIII U  1399/14 przyznał prawo do wcześniejszych świadczeń emerytalnych. Sąd w ślad za stanowiskiem pełnomocnika  uznał, że pomimo braku w świadectwie pracy informacji o pracy w warunkach szczególnych  dla zdrowia lub o szczególnym charakterze należy prz...

Więcej informacji

Wcześniejsza emerytura ZUS 21-04-15 Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1440, z póź. zm.), w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników, zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 roku, nr 8, poz. 43 z póź. zm), ubezpieczonym urodz...

Więcej informacji

Szkolenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej 24-06-13           W dniach 25-26 maja 2013 roku odbyło się coroczne szkolenie adwokatów i aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku–Białej. Od siedmiu lat szkolenie odbywa się w Ośrodku Konferencyjno – Wypoczynkowym „Kocierz", położonym w Beskidzie Małym, na Przełęczy Kocierskiej (750 m n.p.m.). Wykładowcą z prawa karnego był prof. Zbigniew Ćwiąkalski – Minister Sprawiedliwoś...

Więcej informacji

Nowy oddział Kancelarii Adwokackiej w Bielsku-Białej 14-01-13 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, w styczniu 2013 roku został otwarty Oddział Kancelarii Adwokackiej Dariusza Kiełbasy w Bielsku-Białej. Spotkanie z Adwokatem Dariuszem Kiełbasą jest możliwe po wcześniejszym, telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu.

Więcej informacji

Uruchomiono internetowy serwis informacyjny 13-01-13 Uprzejmie informujemy o uruchomieniu serwisu informacyjnego Kancelarii Adwokackiej Dariusza Kiełbasy dostępnego pod adresem internetowym www.akancelaria.pl

Więcej informacji

Jesteś tutaj: Strona główna